uppmärksamma

uppmärksamma
verbum
1. mærke/se/høre, observere

En ny studie om Glukosamin har uppmärksammats i media

I medierne har man kunnet læse (høre) om en ny studie om G.

2. få nogen at lægge mærke til/tænke over noget

Man uppmärksammade ledningen på det dåliga inomhusklimatet

Ledelsen blev gjort opmærksom på det dårlige indeklima

3. tænke særligt på noget

Till och med i Tyskland har man uppmärksammat vårt jubileum

Også i T. har man lagt mærke til vores jubilæum, lykønsket os


Svensk-dansk ordbog. 2013.

Look at other dictionaries:

  • uppmärksamma — • ta, i, beaktande, ta hänsyn till, besinna, uppmärksamma …   Svensk synonymlexikon

  • uppmärksamma — v ( de, t) rikta uppmärksamheten mot, lägga märke till …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • beakta — • ta, i, beaktande, ta hänsyn till, besinna, uppmärksamma …   Svensk synonymlexikon

  • besinna — • ta, i, beaktande, ta hänsyn till, besinna, uppmärksamma …   Svensk synonymlexikon

  • lägga märke till — • ta, i, beaktande, ta hänsyn till, besinna, uppmärksamma …   Svensk synonymlexikon

  • ta hänsyn till — • ta, i, beaktande, ta hänsyn till, besinna, uppmärksamma …   Svensk synonymlexikon

  • ta i beaktande — • ta, i, beaktande, ta hänsyn till, besinna, uppmärksamma …   Svensk synonymlexikon

  • fira — I v ( de, t) hylla, uppmärksamma med festlighet II v ( de, t) sänka ned med rep el. lina …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”